Home2023

Δεκέμβριος 2023

Η Πολιτική Συνοχής καλείται στο προσεχές διάστημα να πάρει κρίσιμες αποφάσεις που συνδέονται με το παρόν και το μέλλον των ευρωπαϊκών περιφερειών. Στο πρόσφατο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να απαντήσουν στο ζήτημα της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων της Συνοχής σε

Read More

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ πραγματοποίησε εκδήλωση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής στη χώρα μας μετά το 2027, στις 4 Δεκεμβρίου 2023 στο Ζάππειο Μέγαρο.Η Πολιτική Συνοχής (προγράμματα ΕΣΠΑ) συνιστά διαχρονικά την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισόρροπη ανάπτυξη

Read More

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 στη Λίμνη Πλαστήρα η δεύτερη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Ομάδας Συντονισμού για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα, με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και

Read More

 

Στο συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης», στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, απηύθυνε χαιρετισμό την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος.

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στους Φούρνους Κορσεών η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η πρωτοβουλία συντονίζεται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μικρονησιωτικότητας και στην βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιών με καινοτόμο και πολύπλευρο τρόπο.

Η κλιματική κρίση πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις της στο ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον, ασκεί σημαντική πίεση στα δημόσια οικονομικά προκαλώντας δημοσιονομική επιβάρυνση και στερώντας την οικονομία από επενδυτικούς πόρους. Στα πεδία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών, της διαχείρισης των κρίσεων, της αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και της αποζημίωσης (αρωγής) στους πληγέντες, απαιτούνται ολοένα αυξανόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι. Από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα ο αριθμός των φυσικών καταστροφών έχει τετραπλασιαστεί.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών υπεύθυνων για την Πολιτική Συνοχής, η οποία έλαβε χώρα στη Μούρθια της Ισπανίας σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Η χώρα μας ζει δραματικές στιγμές απέναντι στα μέτωπα των πυρκαγιών δίνοντας αγώνα προκειμένου να περιορίσει την έκταση και τις επιπτώσεις τους. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά καθώς τα τελευταία χρόνια δοκιμαστήκαμε σκληρά από τις φυσικές καταστροφές. Γίνεται πλέον φανερό ότι η κλιματική κρίση συνιστά μία ευθεία απειλή για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (την περιβαλλοντική ισορροπία, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές), ενώ τα διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες.

Η Πολιτική Συνοχής, ως η κοινή ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, έχει τις τελευταίες δεκαετίες απόλυτα θετικό πρόσημο για τις λεγόμενες «χώρες της συνοχής», ανάμεσά τους η χώρα μας. Υπολογίζεται πως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 συνέβαλαν στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών κατά 2,6%.

Η συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής είναι σήμερα επίκαιρη και σημαντική καθώς  βρίσκεται σε σταυροδρόμι και αντιμετωπίζει νέα ζητήματα και προκλήσεις. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στους επόμενους μήνες θα προδιαγράψουν σε μεγάλο βαθμό τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για την επόμενη δεκαετία, από τις οποίες εξαρτώνται στο μεγαλύτερο βαθμό οι δημόσιες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, κατά συνέπεια και η αναπτυξιακή προοπτική της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο