Πού πηγαίνει η Πολιτική Συνοχής;

Η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο πέρασμα των προηγούμενων δεκαετιών η πολιτική συνοχής γιγαντώθηκε και μετεξελίχθηκε σε μία σύνθετη δημόσια πολιτική που δεν περιορίζεται στους αρχικούς στόχους του περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων αλλά συμπληρώθηκε με νέους φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους. Δίπλα στους στόχους της σύγκλισης και της αλληλεγγύης προστέθηκαν και αυτός της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Κοινοτικοί πόροι και ισχυρή ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις με τις οποίες βρέθηκε και βρίσκεται αντιμέτωπη. Κατέγραψε την τρίτη δυναμικότερη ανάταξη μετά την πανδημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αυξάνει εντυπωσιακά τις εξαγωγές, αποκλιμακώνει την ανεργία. Ταυτόχρονα φαίνεται να συντελείται μία σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές οικονομικές επιλογές.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο