Φυσικές καταστροφές και οικονομική διαχείριση

Η χώρα μας ζει δραματικές στιγμές απέναντι στα μέτωπα των πυρκαγιών δίνοντας αγώνα προκειμένου να περιορίσει την έκταση και τις επιπτώσεις τους. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά καθώς τα τελευταία χρόνια δοκιμαστήκαμε σκληρά από τις φυσικές καταστροφές. Γίνεται πλέον φανερό ότι η κλιματική κρίση συνιστά μία ευθεία απειλή για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (την περιβαλλοντική ισορροπία, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές), ενώ τα διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο