“Προκλήσεις και ευκαιρίες στη χρηματοδότηση των ΜμΕ”

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΛΚΟΥ
Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια βαδίζει σταθερά στο δρόμο της δυναμικής ανάκαμψης. Έχοντας αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια της απο-επένδυσης, καταγράφει υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και σταθερά αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο προκειμένου να προσαρμοστεί στις προκλήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος (ραγδαία τεχνολογική αλλαγή και αυτοματισμός, κλιματική κρίση). Σε αυτή την προσπάθεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, είναι κρίσιμη η λειτουργία τους στην πράσινη μετάβαση καθώς οι ΜμΕ είναι υπεύθυνες για το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

περισσότερα …

“Το δικαίωμα να μένεις στον τόπο σου”

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΛΚΟΥ
Με τη χρονική απόσταση που πλέον μας χωρίζει από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, μπορούμε να συναγάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα αναφορικά με τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και ως γενικό πολιτικό συμπέρασμα αναμφισβήτητα «το κέντρο κράτησε», αποδιώχνοντας μια ενδεχόμενη καταστροφική εξέλιξη για την πορεία της ενωμένης Ευρώπης, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία εφησυχασμού.

περισσότερα …

 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο