HomeΑναπτυξιακά Προγράμματα

Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027) αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
  • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της – 6% των πόρων
  • για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/7/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-ΕΠΑ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το ΕΠΑ εισάγει:

  • τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του αυτόνομου προγραμματισμού του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ,
  • τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,
  • την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.

Το ΕΠΑ είναι ένα σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), που καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες αντίστοιχα και εξειδικεύουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και τα Ειδικά Προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών παρεμβάσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.

Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας.

Η πρώτη Προγραμματική Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 01/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΑ.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ – EEA Grants

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area – Iceland, Liechtenstein and Norway Grants) αποτελεί την οικονομική συμβολή των τριών δοτριών χωρών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δοτριών χωρών αυτών με τις δικαιούχες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

 

Κατανομή πόρων ΧΜ ΕΟΧ


Κατανομή πόρων ΧΜ ΕΟΧ

 

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ λειτουργεί στη χώρα μας από το 1994, οπότε και υπεγράφη η συμφωνία του ΕΟΧ για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

Σήμερα λειτουργεί ο ΧΜ ΕΟΧ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2021, ο οποίος συνεισφέρει 116,7 εκατ. ευρώ μέσα από 9 Προγράμματα σε τομείς όπως περιβάλλον και οι υδάτινοι πόροι, ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας, άσυλο και μετανάστευση, κοινωνία των πολιτών, ταμείο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΧ στην Ελλάδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο