Μνημόνιο συνεργασίας για τα έργα και τις δράσεις ΕΣΠΑ στον τομέα του τουρισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου.

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Γραμματειών αποφασίστηκε η άμεση σύσταση κοινής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προτεραιοποίηση των έργων και των δράσεων του τομέα τουρισμού που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 και τη σύνδεση τους με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό.

Ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα αποτελούν προτεραιότητα για την αναβάθμιση του τουριστικού αναπτυξιακού πόρου και όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας.

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο