Αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030

 

Η Ελλάδα έχει πλέον γυρίσει σελίδα. Αφήσαμε πίσω μας μία μακρά περίοδο επώδυνης στασιμότητας απόρροια μιας διάχυτης μεταρρυθμιστικής άπνοιας. Η πρώτη δέσμη των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας καταδεικνύει τη βούλησή της να προωθήσει σημαντικές αλλαγές. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Και το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το θετικό κλίμα που πλέον επικρατεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας αποτυπώνεται σε πλήθος δεικτών όπως η εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των κρατικών ομολόγων και η αυξημένη καταναλωτική εμπιστοσύνη. Όμως οι πρόσφατες απόλυτα θετικές εξελίξεις δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Η πολυετής κρίση αποδιάρθρωσε την παραγωγική βάση της οικονομίας και έπληξε τον κοινωνικό ιστό. Η απόσταση που πλέον μας χωρίζει από τους κοινοτικούς εταίρους μας έχει διευρυνθεί καθώς έχουμε υποχωρήσει κατά πέντε δεκαετίες στον δείκτη σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία και νέες τεχνολογικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες παρουσιάζονται.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα απαιτήσει ολοκληρωμένη στρατηγική, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη δέσμευση σημαντικού μέρους των διαθέσιμων δημόσιων πόρων εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων, καθώς και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε επενδύσεις σε βασικούς τομείς. Στα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα πλήθος ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με κορωνίδα τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2021-2027. Σημειώνεται δε ότι, κάποιες από τις ζητούμενες επενδύσεις περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας, ενώ ορισμένες από αυτές συνδέονται με αιρεσιμότητες, δηλαδή με προαπαιτούμενους αναγκαίους όρους για την εκταμίευση των κοινοτικών πιστώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγουμε να αναφερθούμε σε εκείνους τους τομείς που θεωρούμε κρίσιμους για χρηματοδότηση:

  • Στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας, κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των συστάδων ανάπτυξης για τη διασύνδεση οικονομικών πόρων ανθρώπινου δυναμικού υποδομών και δικτύων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Στην εξοικονόμηση της ενέργειας και τις πράσινες επενδύσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά την κυκλική οικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και τη γαλάζια οικονομία.
  • Στις βιώσιμες υποδομές μεταφορών, με έμφαση στα σιδηροδρομικά δίκτυα.
  • Στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπου η υστέρησή μας υπονομεύει τις προοπτικές βιώσιμης ανάταξης της οικονομίας. Είναι αναγκαίο να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων με έμφαση στην επαγγελματική και δια βίου κατάρτιση να αντιμετωπίσουμε την εργασιακή φτώχεια να περιορίσουμε τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποίησης.
  • Στην αναζωογόνηση των αποβιομηχανοποιημένων περιοχών και των περιοχών σε μετάβαση. Ειδική μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για την ομαλή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μετα-λιγνιτική περίοδο.
  • Στις απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας που υφίστανται τις συνέπειες της γεωγραφικής τους απομόνωσης, όμως συχνά διαθέτουν ένα αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό.

Τέλος, στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η υλοποίηση επενδύσεων στους παραπάνω τομείς θα επιτρέψει στη χώρα μας να αντιμετωπίσει με ευνοϊκότερους όρους το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και με ορίζοντα το 2030 να πορευτεί με σιγουριά στον δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

 

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, στην εφημερίδα «Τα Νέα».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο