Δήλωση του ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ για τα 25 χρόνια χορηγιών του ΕΟΧ στην Ελλάδα

 

Στην κατοικία του Νορβηγού Πρέσβη, κ. Frode Overland Andersen πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, η εορταστική εκδήλωση για την επέτειο των 25 χρόνων από την καθιέρωση των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Χορηγιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ).

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 25 χρόνων των EEA Grants, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος δήλωσε: «Η συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ αποτελεί ευκαιρία αποτίμησης της στενής συνεργασίας της Ελλάδας με τις δότριες χώρες, και κυρίως με τη Νορβηγία, για την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου. Αυτή η αποτίμηση είναι απόλυτα θετική καθώς έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο σύνολο των υλοποιούμενων δράσεων που αφορούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνία, όπως η κοινωνική ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, το άσυλο και η μετανάστευση, η δημόσια διοίκηση και η “καλή διακυβέρνηση”, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Στόχος μας, η ήδη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Νορβηγία να επεκταθεί και σε άλλα πεδία δραστηριότητας, ώστε να ενδυναμωθούν οι μεταξύ μας σχέσεις».

O Νορβηγός Πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Frode Overland Andersen, αναφέρθηκε στην άριστη δουλειά των συνεργατών και των φορέων, οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποίησαν τα προγράμματα και τα έργα των EEA Grants του ΕΟΧ στις τέσσερις προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, τα οποία οδήγησαν σε πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις που ωφέλησαν την Ελλάδα και δημιούργησαν ισχυρούς δεσμούς με τη Νορβηγία. «Ατενίζοντας το μέλλον, προσβλέπουμε στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και των έργων αλλά και στη συνέχιση αυτών που ήδη υλοποιούνται. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα και την βεβαιότητα ότι ακόμη μια φορά οι στόχοι που έχουν τεθεί θα πραγματοποιηθούν με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για μια Πράσινη, Ανταγωνιστική Ελλάδα και Ευρώπη με Κοινωνική Συνοχή!».

Τα EEA Grants είναι οι χορηγίες που παρέχονται μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Χορηγιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι οποίες αποτελούν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τα 15 κράτη-δικαιούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νορβηγία παρέχει το 95,8 % του συνόλου των χορηγιών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο