Διαδικτυακή παρουσίαση μελέτης του ΟΟΣΑ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30 έως 13:30, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η παρουσίαση της μελέτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με τίτλο: «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδα μετά το 2020», παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου.

Η παρουσίαση της μελέτης θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΟΣΑ, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, ενώ στα Σχετικά αρχεία υπάρχουν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του espa.gr για να παρακολουθήστε την παρουσίαση σε live streaming.

Πρόγραμμα παρουσίασης

Εναρκτήριες εισηγήσεις

  • Lamia Kamal-Chaoui, Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρηματικότητας ΜμΕ, Περιφερειών και Πόλεων, ΟΟΣΑ
  • Γιώργος Πρεβελάκης, Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ

Εισαγωγή

  • Ulrik Knudsen, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ

Παρουσίαση της έκθεσης

  • Alain Dupeyras, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού, ΟΟΣΑ

Παρατηρήσεις

  • Daniele Dotto, Προϊστάμενος Μονάδας Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης, DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρατηρήσεις

  • Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Συμπεράσματα

  • Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Λίγα λόγια για τη μελέτη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ.

Η μελέτη αυτή, στην οποία βασίζεται το στρατηγικό κείμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξετάζει το πλαίσιο για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής της ΕΕ, μέσα από μια σειρά από προτεραιότητες στρατηγικής ανάπτυξης, όπως είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης, η βελτίωση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, καθώς και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις και με στόχο τον μετριασμό των διαρκώς αυξανόμενων ανισοτήτων, η μελέτη εστιάζει σε ένα πλέγμα πολιτικών για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις περιφέρειες της Ελλάδας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τονίζει, επίσης, ότι οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη, το κοινωνικό κεφάλαιο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι πιο αποτελεσματικές όταν αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες όπου ζουν και εργάζονται οι πολίτες.

Το έργο του ΟΟΣΑ αναδεικνύει τη σημασία της ευθυγράμμισης των τοπικών στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης με τις τομεακές πολιτικές – προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στήριξη ανθρώπινου κεφαλαίου και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας – για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει, σύμφωνα με τη μελέτη, την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στα θεσμικά συστήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησής της, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και να διατηρήσει την πρόοδο στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Σχετικά αρχεία

Μελέτη ΟΟΣΑ – Συνοπτική παρουσίαση (PDF – 488Kb)

Μελέτη ΟΟΣΑ – Αξιολόγηση και συστάσεις (PDF – 688Kb)

Μετάβαση στο περιεχόμενο