Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων για το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

 

Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την κατάρτιση του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023». Η τροποποίηση της πρόσκλησης που υπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Μετάβαση, Κωστής Μουσουρούλης, ήρθε ως επακόλουθο του αυξημένου ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από φορείς των υπό μετάβαση περιοχών της χώρας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς του Δημόσιου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης, στους Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς και σε Ακαδημαϊκούς – Ερευνητικούς φορείς.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, αναπροσανατολισμού της απασχόλησης, διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων, καθώς και στην προετοιμασία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την υποδοχή νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως θα εξειδικευθούν στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ / Master Plan).

Οι αποδέκτες της πρόσκλησης πρέπει να έχουν έδρα ή/και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Οι προτάσεις των φορέων θα υποβληθούν σε τυποποιημένο Δελτίο Πρότασης Δράσης/Έργου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 της παρούσης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις emep20-23@sdam.gr και pbarlabas@mou.gr μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020.

 

Σχετικά αρχεία

1η τροποποίηση Πρόσκλησης σε Διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023» (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023) (PDF – 316Kb)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Στρατηγική, Αρχιτεκτονική και Περιεχόμενο του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023» (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023) (PDF – 208Kb)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τεχνικό Δελτίο Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023» (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023) (PDF – 128Kb)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο