Το νέο ΕΣΠΑ είναι εδώ για όλους

Η πρόσφατη επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την πρώτη φάση σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η Ελλάδα υπέβαλε πρώτη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και η έγκαιρη έγκριση του Εταιρικού Συμφώνου και των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν, θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης της οικονομίας χωρίς κενά ανάμεσα στις δύο διαδοχικές προγραμματικές περιόδους, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική ανάταξη της οικονομίας μετά την πανδημία.

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (όπως πλέον ονομάζεται το νέο ΕΣΠΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 26,1 δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης διαβούλευσης και ουσιαστικής συν-διαμόρφωσης με το σύνολο των εμπλεκομένων μερών (συναρμόδια υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικο-οικονομικοί εταίροι). Στοχεύει στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας επενδύοντας στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, την «πράσινη μετάβαση», τις πολυτροπικές υποδομές μεταφορών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τις χωρικές πολιτικές.
Στα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ενισχύουμε χρηματοδοτικά τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), στα οποία κατανέμονται πόροι ύψους 8,1 δισ. ευρώ (από 5,9 δισ. ευρώ στην τρέχουσα περίοδο).
  • Ακολουθούμε και ενισχύουμε τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για την Πολιτική Συνοχής. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ και το 37% των πόρων του Ταμείου Συνοχής πρόκειται να κατευθυνθούν σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη, το 28% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα ενισχύσει δράσεις κοινωνικής ένταξης, ενώ το 14% θα δεσμευτεί σε δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, το 8% σε δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και το 6% για την υλική στέρηση.
  • Θεσπίζουμε νέα Προγράμματα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Πολιτική Προστασία και τη Δίκαιη Μετάβαση, προκειμένου να προσαρμοστούμε στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος.
  • Δημιουργούμε ένα μεγάλο υπο-πρόγραμμα ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας (capacity building) των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, με την παροχή τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένων συμβουλών, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων.
  • Βελτιστοποιούμε το πλαίσιο διαχείρισης και συντονισμού των προγραμμάτων μέσω νέων διοικητικών δομών, συγκρότησης Επιτροπής Συντονισμού ΕΣΠΑ σε πολιτικό επίπεδο, σύστασης Τεχνικής Γραμματείας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, δημιουργίας θεματικών δικτύων, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣΚΕ κ.ά.)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, σχεδιάζουμε και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα ώστε το νέο ΕΣΠΑ, ξεκινώντας δυναμικά πριν το τέλος του έτους, να συμβάλει αποφασιστικά στην εκκίνηση ενός βιώσιμου κύκλου ευημερίας για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκου, στην εφημερίδα “Τα Νέα”.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο