Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 

Στο συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης», στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, απηύθυνε χαιρετισμό την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Σκάλκος αναφέρθηκε στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προσαρμογή των οικονομιών στη διπλή πρόκληση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας, με την ταυτόχρονη επίτευξη τριών στόχων:

  • της απανθρακοποίησης
  • της ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
  • και της στρατηγικής αυτονομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σημείωσε πως στο πλαίσιο της έξυπνης βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής, η Πολιτική Συνοχής δεσμεύει περισσότερα από 100 δις ευρώ στην πράσινη μετάβαση, ενώ όσον αφορά τη χώρα μας, στο πλαίσιο των νέων τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, περίπου 800 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για υποδομές στη βιομηχανία και την ανάπτυξη της έρευνας και των δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο της βιομηχανίας στη νέα Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο