2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands – ΕΣΠΑ

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στους Φούρνους Κορσεών η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η πρωτοβουλία συντονίζεται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μικρονησιωτικότητας και στην βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιών με καινοτόμο και πολύπλευρο τρόπο.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης στους Φούρνους πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και στελεχών της Εθνικής Αρχικής Συντονισμού του ΕΣΠΑ που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής Συντονισμού της πρωτοβουλίας. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης στους Φούρνους μετείχαν επίσης ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, κ. Μανώλης Γραφάκος, και κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Μύρων Φλουρής καθώς και εκπρόσωποι των λοιπών μελών της Επιτροπής Καθοδήγησης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη φιλοξενία του Δήμου Φούρνων Κορσεών στο Δημαρχείο, με την παρουσία του Δημάρχου, κ. Δημήτρη Καρύδη.

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια της πρώτης Συνεδρίασης που είχε πραγματοποιηθεί στην Κύθνο τον Ιούνιο 2023, στους Φούρνους παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των νησιών που θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, συνεκτιμώντας τη χωρική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς η πρωτοβουλία εφαρμόζει μια «από τα κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων, στο πλαίσιο της αρχής της εταιρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Τέλος, αναλύθηκε ο οδικός χάρτης της πρωτοβουλίας με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

 

Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης στους Φούρνους, τα μέλη της Επιτροπής Καθοδήγησης και οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ στους Φούρνους και στη Θύμαινα, όπως τον κεντρικό λιμένα Φούρνων και μονάδες αφαλάτωσης.

Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Καθοδήγησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων της πρωτοβουλίας Greco Islands, μετέχουν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού καθώς και οι νησιωτικές Περιφέρειες. Παράλληλα, το έργο της Επιτροπής Καθοδήγησης και η διαχείριση των έργων της πρωτοβουλίας Greco Islands υποστηρίζονται από την Επιτροπή Συντονισμού της πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων.

 

 

         

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο