Αναπτυξιακό σχέδιο με στόχευση στην περιφερειακή ανάπτυξη

«Οι προσδοκίες της ευημερίας δεν πραγματοποιούνται με την εθνική αναδίπλωση αλλά, αντίθετα, βρίσκονται στους ανοικτούς ορίζοντες και τη στενή συνεργασία μεταξύ των λαών», δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο του ΙΙ Thessaloniki Regional Forum, ως κεντρικός ομιλητής στην θεματική ενότητα «Προώθηση επενδύσεων και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων: Διαπεριφερειακή κινητικότητα και οικονομική συνεργασία».

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη των Βαλκανίων επεσήμανε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες απειλούν τη βιωσιμότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται.

Στη συνέχεια σημείωσε πως: «Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές επιβάλουν κοινές πολιτικές αντιμετώπισης με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού. Και οι ραγδαίες μεταβολές στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας καθιστούν αναγκαία τη σύναψη πολυμερών και διακρατικών συμφωνιών για την ομαλή προσαρμογή των εθνικών οικονομιών και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής».

Σε ιδιαίτερη αναφορά του στην αναπτυξιακή προοπτική των κρατών της Βαλκανικής υπογράμμισε πως: «Τα Βαλκάνια μπορούν να μετεξελιχθούν σε περιοχή δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος των λαών τους, αρκεί να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται λόγω της γεω-οικονομικής μας θέσης και των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων». Ενώ συμπλήρωσε ότι «οι ανοιχτοί ορίζοντες, η διάθεση συνεργασίας και η ανάπτυξη των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας, θα επιτρέψουν στις χώρες μας να κερδίσουν το στοίχημα του 21ου αιώνα».

Μιλώντας για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο κ. Σκάλκος, σημείωσε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ανάμεσα στις νέες επενδυτικές προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα, ξεχώρισε τις επενδύσεις στην καινοτομία -κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- τις υποδομές μεταφορών, την πολιτική προστασία, τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τη στήριξη των απομακρυσμένων περιοχών (ορεινές και νησιωτικές), καθώς και την ενίσχυση αποβιομηχανοποιημένων ζωνών και περιοχών σε μετάβαση με έμφαση στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Τέλος, αναφερόμενος στις επενδυτικές πολιτικές της Κυβέρνησης δήλωσε ότι: «Στους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ειδική στόχευση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο του οποίου διεκδικούμε την κυριότητα. Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από εμάς και δεν μας επιβλήθηκε στο πλαίσιο κάποιου εξωτερικά εποπτευόμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Ένα σχέδιο που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ευημερίας για το σύνολο των κατοίκων της χώρας».

 

 

Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, στο ΙΙ Thessaloniki Regional Forum.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο