Συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027 στο 12ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο 12ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC 2024) στην Πάτρα, συνδιοργανώθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ συνεδρία με θέμα «Γεφυρώνοντας τις ανισότητες και απελευθερώνοντας το δυναμικό των περιφερειών: Η Πολιτική Συνοχής μετά το 2027». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος & Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναδείχθηκαν ήταν ο διακηρυγμένος στόχος του περιορισμού των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι συνέργειές του με την Πολιτική Συνοχής, οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή της Πολιτικής Συνοχής σε αυτές, οι προκλήσεις του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος για τις ελληνικές περιφέρειες και οι αναγκαίες προσαρμογές στην Πολιτική Συνοχής.

Ο κ. Σκάλκος υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης επαρκούς χρηματοδότησης για την Πολιτική της Συνοχής, την αναγκαία απλοποίηση και ευελιξία του κανονιστικού και διαχειριστικού πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και την ενίσχυση των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο