Αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030

Η Ελλάδα έχει πλέον γυρίσει σελίδα. Αφήσαμε πίσω μας μία μακρά περίοδο επώδυνης στασιμότητας απόρροια μιας διάχυτης μεταρρυθμιστικής άπνοιας. Η πρώτη δέσμη των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας καταδεικνύει τη βούλησή της να προωθήσει σημαντικές αλλαγές.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων