No posts were found.

Health & Fitness

Η χώρα μας ζει δραματικές στιγμές απέναντι στα μέτωπα των πυρκαγιών δίνοντας αγώνα προκειμένου να περιορίσει την έκταση και τις επιπτώσεις τους. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά καθώς τα τελευταία χρόνια δοκιμαστήκαμε σκληρά από τις φυσικές καταστροφές. Γίνεται πλέον φανερό ότι η κλιματική κρίση συνιστά μία ευθεία απειλή για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (την περιβαλλοντική ισορροπία, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές), ενώ τα διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες.

Η Πολιτική Συνοχής, ως η κοινή ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, έχει τις τελευταίες δεκαετίες απόλυτα θετικό πρόσημο για τις λεγόμενες «χώρες της συνοχής», ανάμεσά τους η χώρα μας. Υπολογίζεται πως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 συνέβαλαν στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών κατά 2,6%.

Η συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής είναι σήμερα επίκαιρη και σημαντική καθώς  βρίσκεται σε σταυροδρόμι και αντιμετωπίζει νέα ζητήματα και προκλήσεις. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στους επόμενους μήνες θα προδιαγράψουν σε μεγάλο βαθμό τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για την επόμενη δεκαετία, από τις οποίες εξαρτώνται στο μεγαλύτερο βαθμό οι δημόσιες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, κατά συνέπεια και η αναπτυξιακή προοπτική της.

Ο Γ.Γ. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκος μιλά στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην Δυτική Ελλάδα έχοντας θέσει την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Με αφορμή μια ακόμα επίσκεψή του, η εφημερίδα έθεσε στον διακεκριμένο τεχνοκράτη Δ. Σκάλκο τρία ερωτήματα. Για να μην ξεχνάμε τη σημασία των κοινοτικών πόρων για τη ζωή μας.

 «Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου 2014-2020 ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» δηλώνει στην «Ε» ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και προσθέτει «Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 καλείται να συμβάλλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας μέσω της ενίσχυσης της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών της χώρας.

Η συμπλήρωση εβδομήντα τριών χρόνων από την περίφημη διακήρυξη Σουμάν που πρότεινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, θέτοντας τα θεμέλια για την οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης, βρίσκει τα κράτη – μέλη της μπροστά σε νέες προκλήσεις που απαιτούν νέες πολιτικές και διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπισή τους (παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας, κλιματική κρίση, τεχνολογικές αλλαγές, δημογραφική στασιμότητα).

Τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ πρόκειται να έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στην εφημερίδα «Θάρρος», ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρης Σκάλκος, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση σε εκδήλωση στην Καλαμάτα για την επέτειο λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της νίκης επί του φασισμού.

Καθώς ολοκληρώνεται ο πολιτικός κύκλος της παρούσης κυβέρνησης, αναμενόμενα φτάνει η στιγμή του απολογισμού, όπου σε κάθε τομέα πολιτικής αξιολογούνται τα πεπραγμένα σε σχέση με την αρχική στοχοθεσία. Για την Πολιτική Συνοχής, όπως υλοποιείται στη χώρα μας με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα προηγούμενα χρόνια χρονικά συνέπεσαν με την ολοκλήρωση της περιόδου 2014-2020 και το σχεδιασμό της νέας περιόδου 2021-2027, εντός μάλιστα ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος ως συνέπεια των διαδοχικών διεθνών κρίσεων (πανδημία, ενέργεια).

Entertainment & Tips

No posts were found.

Μετάβαση στο περιεχόμενο